Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021‑09‑30

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 30 september 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 56-68 tillkännages från och med 6 oktober till och med 27 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad