Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021‑09‑30

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 6 oktober 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 89-103 tillkännages från och med 6 oktober till och med 28 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad