Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021‑10‑07

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 7 oktober 2021 och förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Protokollet §§ 118-129 tillkännages från och med den 7 oktober 2021 till och med den 29 oktober 2021.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad