Justerat protokoll från Nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2021‑10-07

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 7 oktober 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 78-88 tillkännages från och med 8 oktober till och med 29 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad