Justerat protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021‑10-04

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 12 oktober 2021 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 83-91 tillkännages från och med den 12 oktober till och med den
2 november 2021.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad