Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021‑10-06

Tillkännagivande

Protokollet är justerat och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 175-200 tillkännages från och med den 12 oktober till och med den 2 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad