Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskotts sammanträde 2021‑10‑12

Tillkännagivande Kungörelse Kungörelse - samråd

Protokollet justerades den 13 oktober 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 40 - 47 tillkännages från och med 13 oktober till och med 3 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad