Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021‑11-11

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 15 november 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 62-69 tillkännages från och med 16 november till och med 8 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad