Justerat protokoll från byggnadsnämndens sammanträde 2021‑11‑10

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 17 november 2021 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 117-130 tillkännages från och med den 18 november till och med
den 9 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad