Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-11-18 avseende sekretessärenden

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 19 november och förvaras på social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Protokollet avser §§ 65 - 67 och tillkännages från och med 22 november till och med 14 december 2021.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad