Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde för individ-ärenden 2021‑11‑18

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 22 november 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 227-240 tillkännages från och med 22 november till och med 14 december 2021.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad