Justerat protokoll från kommunens revisorers sammanträde 2021‑11-23

Tillkännagivande Kungörelse Kungörelse - samråd

Protokollet justerades den 24 november 2021 och förvaras i stadshuset.
Protokollets §§ 103-110 tillkännages från och med 24 november till och med
15 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad