Justerat protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2021‑11‑17

Protokollet justerades den 22 november 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 78-91 tillkännages från och med 24 november till och med 15 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad