Ändring av lokal trafikföreskrift om avgränsning för tättbebyggt område

Kungörelse

För tätorterna Mölndal, Lindome och Hällesåker i Mölndals kommun har gränsen för tättbebyggt område breddats och blivit större. Områden som berörs av åtgärden är Hills och Helenedal i Mölndal, Gårda Barnsjön och Dvärred i Lindome och Torvmossared i Hällesåker.

Områden som på grund av detta kommer få sänkt hastighet från 70 till 50 km/h är Gårda Barnsjön, Dvärred och Torvmossared. Andra områden som inkluderas i denna justering är även Fågelsten och Annersås.

Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen enligt trafikförordningen 3 kap 17 §. Inom tättbebyggt område får även kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter som rör färdhastighet, stannande eller parkering. Vägar som är statliga eller enskilda påverkas av åtgärden medan kommunala vägar redan innefattats.

De reviderade lokala trafikföreskrifterna om avgränsning för tättbebyggt område inom Mölndals kommun träder i kraft den 1 december 2021.

Det finns även föreskrift för Mölndal tätort, den är inte ändrad och version från 2010 gäller.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad