Samråd vattenskyddsområde Rådasjön och Norra Långvattnet

Kungörelse - samråd

Remiss av förslag till vattenskyddsområde för Rådasjön och Norra Långvattnet i Mölndals kommun.

Länsstyrelsen ska besluta om bildande av vattenskyddsområde samt meddela föreskrifter för vattentäkterna Rådasjön och Norra Långvattnet, efter ansökan från Mölndals kommun.

Förslaget finns tillgängligt på länsstyrelsens hemsida eller på Mölndals stads hemsida.

Länsstyrelsen förelägger härmed berörda markägare och övriga innehavare av särskild rätt till marken samt berörda sakägare i övrigt att yttra sig över förslaget.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen till länsstyrelsen senast 15 februari 2022.

De kan lämnas via E-tjänst på länsstyrelsens hemsida, via E-post vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till: Länsstyrelsen Västra Götalands län, 40340 Göteborg.

Länsstyrelsens diarienummer 513-16470-2019.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad