Justerat protokoll från servicenämnden sammanträde 2021‑12-16

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 21 december 2021 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 64-73 tillkännages från och med 21 december till och med 12 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad