Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskotts sammanträde 2022‑01‑11

Tillkännagivande Kungörelse Kungörelse - samråd

Protokollet justerades den 12 januari 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 1 - 5 tillkännages från och med 12 januari till och med 2 februari 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad