Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2022‑01-11

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 11 januari 2022 och förvaras hos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Protokollet §§ 396-402 tillkännages från och med 12 januari till och med 3 februari 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad