Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022‑03‑31

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 25 april 2022 och förvaras i stadshuset hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Protokollets §§ 40-56 tillkännages från och med 28 april till och med 20 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad