Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2022‑04-28

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 2 maj 2022 och förvaras hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Protokollet §§ 37-46 tillkännages från och med 2 maj till och med 24 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad