Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022‑05‑03

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 5 maj 2022 och förvaras hos Vård- och omsorgsförvaltningen.

Protokollet §§ 29-34 tillkännages från och med 5 maj till och med 27 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad