Justerat protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022‑05‑02

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 6 maj 2022 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 30-40 tillkännages från och med den 6 maj till och med
den 27 maj 2022.

  •  

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad