Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2022‑04-27

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 5 maj 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 91-108 tillkännages från och med den 6 maj till och med den 27 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad