Justerat protokoll från Samordningsförbundet Insjörikets sammanträde 2022-04-29

Kungörelse

Samordningsförbundet Insjörikets protokoll från styrelsemöte den 29 april 2022 är justerat.

Protokollet §§ 1166-1171 tillkännages från och med den 10 maj till och med den 31 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering på Samordningsförbundets hemsida.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad