Kommunfullmäktiges sammanträde 2022‑05-18

Kungörelse

Sammanträdet startar kl. 18.00, Möllans biograf, Folkets Hus.

Allmänheten är välkommen att närvara. Med anledning av rådande situation uppmanar vi dig som känner dig sjuk att följa myndigheternas rekommendationer och stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Titta gärna på mötet hemifrån.

Ärenden

 • Upprop
 • Val av protokollsjusterare
 • Information om aktiviteterna kring nationaldagsfirandet
 • Meddelanden
 • Val av nämndeman (KD) till Göteborgs tingsrätt återstoden av tjänsteperioden 2020-2023
 • Befrielse från uppdrag, ersättare (V) i kultur- och fritidsnämnden
 • Befrielse från uppdrag, ersättare (V) i skolnämnden
 • Befrielse från uppdrag, ersättare (S) i vård- och omsorgsnämnden
 • Avsiktsförklaring om Samverkan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor
 • Yttrande - Granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås
 • Yttrande - Inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg Göteborg-Borås
 • Motion (V) om pedagogiska måltider i Mölndals skolor
 • Motion (V) om förskolegrupper för barn med särskilda behov
 • Motion (V) om skolskjuts från fritidshemmet

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns på sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad