Justerat protokoll från kommunens revisorers sammanträde 2022‑04-26

Tillkännagivande

Protokollet justerades den12 maj2022 och förvaras i stadshuset.
Protokollets §§ 37-45 tillkännages från och med 13 maj till och med 3 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad