Justerat protokoll från kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts sammanträde 2022‑05-17

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 20 maj 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 39-45 tillkännages från och med 23 maj 2022 till och med 13 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad