Justerat protokoll från byggnads-nämndens sammanträde 2022‑06‑08

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 19 juni 2022 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 56-72 tillkännages från och med den 20 juni till och med den
11 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad