Justerat protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2022‑06-21

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 21 juni 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 50-62 tillkännages från och med 22 juni till och med 13 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad