Justerat protokoll från Samordningsförbundet Insjörikets sammanträde 2022-06-10

Kungörelse

Protokoll från Samordningsförbundet Insjörikets styrelsemöte den 10 juni är justerat.

Protokollet §§ 1172-1181 tillkännages från och med den 22 juni till och med den 13 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering på Samordningsförbundets hemsida.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad