Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-06-20 avseende sekretessärenden

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 21 juni och förvaras på social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Protokollet avser §§ 23 - 31 och tillkännages från och med 22 juni till och med 14 juli 2022.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad