Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022‑06‑09

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 22 juni 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 67-75 tillkännages från och med 23 juni till och med 14 juli 2022.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad