Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022‑09-07

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 9 september 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 99-107 tillkännages från och med den 13 september till och med den 4 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad