Justerat protokoll från byggnadsnämndens arbetutskotts sammanträde 2022‑09‑12

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 19 september 2022 och förvaras i stadshuset
Protokollet §§ 65-68 tillkännages från och med den 19 september till och med
den 10 oktober 2022.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad