Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2022‑09-20

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 20 september 2022 och förvaras hos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Protokollet §§ 287 - 308 tillkännages från och med 20 september till och med 12 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad