Justerat protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2022‑09‑05

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 19 september 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 66-79 tillkännages från och med 20 september till och med 11 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad