Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2022‑09-21

Tillkännagivande

Protokollet är justerat och förvaras i stadshuset.

Protokollet § 181 tillkännages från och med den 22 september till och med den 13 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad