Justerat protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2022‑09‑16

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 22 september 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 62-74 tillkännages från och med 23 september till och med 14 oktober 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad