Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2022‑11-10

Tillkännagivande Kungörelse Kungörelse - samråd

Protokollet justerades den 17 november 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 63-81 tillkännages från och med 18 november till och med 9 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad