Justerat protokoll från skolnämndens sammanträde 2022‑11‑16

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 21 november 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 95,99-106 tillkännages från och med21 november till och med
12 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad