Justerat protokoll från miljönämndens sammanträde 2022‑11‑15

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 21 november 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 112-126 tillkännages från och med 22 november till och med 13 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad