Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde avseende sekretessärenden 2022‑11‑24

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 24 november 2022 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 43 - 50 tillkännages från och med 24 november till och med 16 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad