Justerat protokoll från Samordningsförbundet Insjörikets sammanträde 2022-12-16

Kungörelse

Protokoll från Samordningsförbundet Insjörikets styrelsemöte den 16 december är justerat.

Protokollet §§ 1203-1207 tillkännages från och med den 12 januari till och med den 2 februari 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering på Samordningsförbundets hemsida.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad