Justerat protokoll från kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskottets sammanträde 2023-01-10.

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 18 januari 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 1-4 tillkännages från och med den 18 januari 2023 till och med den 8 februari 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad