Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023‑03-01

Tillkännagivande

Protokollet är justerat och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 27-31 tillkännages från och med den 7 mars till och med den 28 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad