Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2023‑02-23

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 7 mars 2023 och förvaras hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Protokollet §§ 19-29 tillkännages från och med 7 mars till och med 29 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad