Justerat protokoll från byggnadsnämndens sammanträde 2023‑03‑01

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 9 mars 2023 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 18-32 tillkännages från och med den 10 mars till och med den
31 mars 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad