Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens individarbetsutskotts sammanträde 2023‑03‑09

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 13 mars 2023 och förvaras hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Protokollet §§ 14-20 tillkännages från och med 13 mars till och med 4 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad