Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023‑03-08

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 16 mars 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 32-40 tillkännages från och med den 16 mars till och med den 6 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad