Justerat protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023‑03‑16

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 16 mars 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 21-22 tillkännages från och med 17 mars till och med 7 april 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad